Högväxande tomat

  \"\"  
     Solanum lycopersicum

De högväxande sorterna måste normalt bindas upp och tjuvas. På friland kan de också få slingra fritt på en halmbädd, men det försvårar tjuvning och bekämpning. Det blir däremot lättare att skydda dem mot de första frosterna på hösten.
Att tjuva, ta bort skotten som kommer i bladvecken, är inte nödvändigt för att få fin frukt. Men oftast blir plantan alldeles för omfångsrik, tät och buskig för att passa i odlingen. I synnerhet i växthus. Finns det tillräckligt med plats går det utmärkt att låta några tidiga och välriktade tjuvar få utvecklas och bära frukt.
De senare sorterna bör växa i växthus eller uterum för att ge en bra skörd i vårt klimat.
Läs mer om odling och historia under Odla tomat.
Alaskan Fancy, ekofrö

Alaskan Fancy, ekofrö

Matina, ekofrö

Matina, ekofrö

Bärnsten, ekofrö

Bärnsten, ekofrö

Stupice, ekofrö

Stupice, ekofrö

Katja, ekofrö

Katja, ekofrö

Glacier, ekofrö

Glacier, ekofrö

Nadja, ekofrö

Nadja, ekofrö

Dina, ekofrö

Dina, ekofrö

Nyagous, ekofrö

Nyagous, ekofrö

Dansk Export, ekofrö

Dansk Export, ekofrö

Teta de Venus, ekofrö

Teta de Venus, ekofrö

Golden Queen, ekofrö

Golden Queen, ekofrö

Black Prince, ekofrö

Black Prince, ekofrö

Yellow Perfection, ekofrö

Yellow Perfection, ekofrö

Green Zebra, ekofrö

Green Zebra, ekofrö

Berner Rose, ekofrö

Berner Rose, ekofrö

Moneymaker, ekofrö

Moneymaker, ekofrö

Jaune de Flamme, ekofrö

Jaune de Flamme, ekofrö

Valencia, ekofrö

Valencia, ekofrö

Goldie, ekofrö

Goldie, ekofrö

Tigerella, ekofrö

Tigerella, ekofrö

Costeluto Genovese, ekofrö

Costeluto Genovese, ekofrö

Oxheart, ekofrö

Oxheart, ekofrö

Selandia, ekofrö

Selandia, ekofrö

Brandywine, ekofrö

Brandywine, ekofrö

Yellow Brandywine, ekofrö

Yellow Brandywine, ekofrö

Black Brandywine, ekofrö

Black Brandywine, ekofrö

Gardeners Delight, ekofrö

Gardeners Delight, ekofrö