Frakt från 18 kr

Utvecklingsdagar


Det antal utvecklingsdagar som står angivet vid en sort syftar på utvecklingstiden på friland, efter sådd eller utplantering, under optimala förhållanden. Dag ett är alltså den dag då fröet sås eller den förkultiverade plantan sätts ut på friland. Men det är sällsynt med perfekt väder under hela odlingssäsongen, så antalet dagar ger mera en fingervisning om sorternas inbördes tidighet och anger inte den exakta tiden till skörd.

Så gott som alla sorter har vi odlat och jämfört i flera år, både i norr och i söder. Alltsedan 1976 har vi varje år försöksodlat nya och gamla sorter och valt ut ett sortiment som passar vårt klimat och sätt att bruka jorden. Vi får också hjälp med utvärdering av okända sorter av flera vänner och kunder, som odlar ekologiskt i andra klimatzoner.