Ekologiskt odlade fröerBakgrund

Den ekologiska odlingen har fått officiellt fäste i Europa nu och varje år kommer det ut flera ekologiskt odlade fröer på marknaden. Inom EU gällde år 2004 som en vändpunkt, då all kommersiell ekologisk grönsaksodling måste odlas på ekologiskt odlat utsäde för att kunna godkännas av kontrollorganisationer som Krav, Hushållningssällskapet och Demeter.

Ekologisk certifiering

Vi är EU-cerifierade tillåtna att erbjuda ekologiskt odlade fröer, så länge de kommer från godkända odlingar. De ekologiska fröer vi köper från andra fröproducenter och fröhandlare är redan certifierade. 

De fröer vi producerar själva i Sverige är godkända av Hushållningssällskapets certifiering för användning i ekologisk odling och de fröer vi producerar i Algarve, Portugal, är certifierade av Certiplanet och även de godkända i ekologisk odling. 

På varje fröpåse vi säljer med ekologiskt godkänt frö, ska det vara tryckt eller stämplat vår registrering, SE-EKO-04. Tillsammans med EU-symbolen för ekologiskt godkända produkter. 

Vårt ekologiska sortiment

Vår målsättning är att allt frö vi erbjuder ska vara ekologiskt odlat. Vi är nära, men inte riktigt där ännu. Det konventionellt odlade fröet kommer att fasas ut efterhand som vi får tag i ekologiskt odlat frö av fler och fler sorter. Det är framför allt bland blomsterfröerna som tillgången på ekologiskt odlat frö är begränsad, även om där börjat hända spännande saker också på det området!