Såkalender 2021


Information

"Maria Thuns Så- och skördekalender 2021. Ett redskap för att odla sin inre och yttre trädgård."

Såkalendern tar hänsyn till månens och planeternas påverkan och visar tydligt när det är lämpligt att så, jordbearbeta och skörda bl.a. Vi har i många år använt såkalendern så långt möjligt. Och efter åtskilliga försök, vet vi att tidpunkten för sådd etc. spelar roll. Men ibland tar vädret överhanden och du måste så eller jordbearbeta på en olämplig dag om det ska bli någon skörd över huvud taget. Så vi kan inte alltid följa den till punkt och pricka, även om det hänt att vi satt klockan på ringning mitt i natten för att hinna så innan konstellationen ändras.

Såkalendern fungerar också som en utmärkt almanacka med plats för anteckningar.

Vi är glada att Biodynamiska föreningen gett oss förtroendet att sälja Såkalendern.


 

Artikelnummer:T100
Ekologiskt:Nej
F1 Hybrid:Nej
Nyhet:Nej
Kulturarvssort:Nej