Frakt från 15 kr

Adresser till odlingsorganisationer och myndigheter

Här har vi gjort en lista över organisationer som kan vara intresseranta att kika närmare på om du är intresserad av ekologisk odling, fröodling, kulturarvssorter m.m. 

 
Biodynamiska föreningen
Skillebyholm, 153 91 Järna, 08-55151225, 55151216.
http://www.biodynamisk.se
 
Ekologiskt lantbruk
Sågargatan 10 A, 753 18 Uppsala, tel. 018-101006.
E-post: kansliet@ekolantbruk.se. http://www.ekolantbruk.se/
 
Förbundet Naturenlig Odling (FNO)
Erik Magnusson, Dragonvägen 1,    145 91 Staffanstorp, tel. 046-255801
 
Förb. Organisk Biologisk Odling (FOBO)
FOBO:s kansli, Sörängsvägen 63, 571 38 NÄSSJÖ
Tel: 073-822 28 72.
E-post: fobo.kansli@telia.com
http://www.fobo.se/
 
Jordbruksverket
Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
http://www.sjv.se
 
Jordens Vänner
Miljöförbundet Jordens Vänner
Box 7048, 402 31 Göteborg.
Besöksadress: Jungmansgatan 37
Tel 031-12 18 08, fax 12 18 17
Internnummer: 031-12 17 07
E-post: info@mjv.se
http://www.jordensvanner.se
 
Kontrollföreningen för alternativ odling (KRAV)
Box 1940, Kungsängsgatan 12,    751 49 Uppsala, tel. 018-100290. FAX: 018 - 10 03 66.
E-post: info@krav.se
http://www.krav.se
 
Landforeningen Praktisk Økologi
Maglevænget 61, DK-4571 Grevinge, DANMARK, Tel. 0045-70208383
http://www.oekologi.dk
 
Natur och Trädgård
Dormen Bäcklunda 157
716 94 Mullhyttan
Tel: 0585-40044
http://www.naturochtradgard.se
 
Nordiska Genbanken
Box 41, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Smedjevägen 3
Alnarp
T el: 040 - 53 66 40
F ax: 040 - 53 66 50
 
Oikos
Grensen 9b, 0159 Oslo
Tlf. 23 10 96 40, Faks 23 10 96 41
info@oikos.no
http://www.oikos.no
 
Norsk Økologisk Landbrukslag, Langeveien 18, N-5003 Bergen, NORGE,
tel. 0047-5-320480
 
Permakultur i Sverige
Kosters Trädgårdar, 452 05 Sydkoster
e-post: permakultur.sverige@swipnet.se


POM - Programmet för odlad mångfald
Drivs av SLU - Statens Lantbruksuniversitet
Kontaktperson Helena Persson 040-415147, 0735-32 84 92
E-post: helena.m.persson@slu.se
POM 

 
Föreningen Sesam, för fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige
c/o Börje Borgström, Langelandsgatan 36, 164 43 Kista
E-post: info@foreningensesam.se
http://www.foreningensesam.se
 
Stiftelsen Biodynamiska produkter
Tuna Industriväg 17, 153 21 Järna, tel. 08-55170830
http://www.biodynamiskaprodukter.se
 
Svenska Demeterförbundet
Skillebyholm, 153 91 Järna, Tel 08-551 579 88, Fax 08-551 579 76
E-post: merinfo@demeter.nu
http://www.demeter.nu/
 
Paul Teepen, Solbacka gård, 635 19 Eskilstuna, Mobil: 070-6659329
E-post: paul.teepen@ekologiskradgivning.se
Böcker innehållande ekologiska odlingstips för alla slags växtodlingar.
 
Fröodling.se
Här kan du läsa mer om fröodling. Här finns bl a boken Fröodling. Redaktör och huvudförf. är Anders Skarlind med hjälp av bland andra Paul Teepen, Johnny Andreasson.
http://www.froodling.se