Frakt från 18 kr

Majrova

Brassica rapa

Majrovan är en rotfrukt som tillhör kålsläktet. Köttet är vitt eller gult och något sött, och även bladen kan ätas. Majrovan är mycket lätt att odla och växer snabbt på de flesta jordar.

Snöboll, ekofrö

Guldboll, ekofrö

Mer information

Var kommer majrovan ifrån? Därom tvista de lärde. En del hävdar att länderna kring Medelhavet är dess vagga, medan andra håller på Afganistan och Pakistan. Den äldsta kända majrovan odlades inte för rotens skull, utan för de oljerika fröna. Denna majrova, Brassica rapa var. oleifera, var en mycket viktig oljeväxt i en stor del av Asien. Och den olja som fyllde de europeiska oljelamporna från 1200-talet och framåt, kom framför allt från Indien och den här rovan.

Till Europa kom majrovan inte som oljeväxt, utan som rotfrukt. Romarna föredrog den framför morot och odlade stora mängder av den. I norra och västra Europa hade den sin storhetstid under 1600-och 1700-talen, då den odlades i så stor omfattning att perioden ibland kallas "the age of the Turnip (majrova)". Frökataloger från slutet av 1800-talet erbjuder fortfarande 15-30 olika sorter i de mest skiftande färger. Men under 1900-talet har majrovans popularitet stadigt minskat och den odlas nu i ganska liten skala.

Majrovans kött är vitt eller gult, något sött och mildare i smaken än kålrotens. Små majrovor är delikata och lätta att använda, så den borde odlas betydligt mer. Också bladen hos majrovan kan mycket väl ätas. 

Läs om hur du fröodlar majrova här.