FRÖODLING: Majrova korsar sig inte med B. oleracea; huvudkål, grönkål, broccoli osv. Men däremot gärna med salladskål, rovor, åkerkål och ibland även kålrot.
Majrova fröodlas som kålrot, men kan också behandlas som ettårig. Då måste den sås så tidigt som möjligt. Gallra bort de rötter som inte är sortäkta och ge de som är kvar ca. 30 cm. avstånd. Majrova som ska lagras i källare för att planteras ut nästa vår, sås i juli och om de ska stå kvar på friland och täckas över vintern, sås de ännu senare, i aug.-september. Halvvuxna rötter klarar vintern bäst.
Fröskörden är likadan som hos de andra kål-växterna. Läs vidare under Odla kålväxter. Men var extra försiktig vid skörden. De mogna fröna sitter löst och faller lätt av.
Bra majrovefrö behåller sin grobarhet länge. Minst i 5-6 år.