Grönkål-Purpurkål-Palmkål

     Brassica oleracea var. sabellica/acephala
Grönkålen har odlats mycket länge. I de Egyptiska pyramiderna har gjorts fynd som visar att grönkålen var högt värderad både som föda och till dekoration. Hos oss här i Norden är den troligen en av de äldsta odlade köksväxterna.
Grönkålen knyter sig inte till ett huvud och bladen är mer eller mindre krusiga. Vitamin- och mineralinnehållet är mycket högt och det gör grönkålen till viktig höst- och vintermat för både människor och djur.
Den delas efter höjden upp i låga, halvhöga och höga sorter, som kan variera mellan 10 till 150 cm.
Grönkålen kan odlas på de flesta jordar, men trivs bäst i en näringsrik och fuktighetshållande jord med bra tillgång på fosfor och kalium. Det är brist på dessa mineraler som oftast är orsaken till att bladen gulnar nerifrån och faller av. Se vidare under Odla kålväxter för odlingsråd.

SÅDD:
Så glest inomhus eller i drivbänk, ca. 1 cm djupt, 4-6 veckor innan beräknad utplantering. Fröna vill ha god värme under groningen, gärna strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust, svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över. En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut småplantorna något djupare och packa till jorden. Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg.
Ofta sås grönkål direkt på friland, ca. 1 cm djupt, från det att jorden blivit något uppvärmd till i slutet av juni.

AVSTÅND: Håll omkring 50 cm mellan plantorna och 50-60 cm mellan raderna.

SKÖRD: Grönkålen är vinterhärdig och smakar bäst efter några ordentliga frostnätter. Men den är god även innan frosten kommit. Bladen skördas efterhand under hela hösten och vintern. De går att torka i svag värme eller frysa efter förvällning.
Grönkål används oftast i pajer, soppor och grytor.

FRÖ: 1g innehåller 200-300 frön. En portion sår 5-10 meter på friland eller ger 75-150 plantor vid förkultivering. Till 100 m. vid direktsådd eller till 1000 plantor vid utplantering behövs ca. 10 g.

Fröodling Grönkål
Red Russian, ekofrö

Red Russian, ekofrö

Vates Dwarf Curled, ekofrö

Vates Dwarf Curled, ekofrö

White Russian, ekofrö

White Russian, ekofrö

Halvhög Krusig, ekofrö

Halvhög Krusig, ekofrö

Baltisk Röd, ekofrö

Baltisk Röd, ekofrö

Roter Grünkohl, ekofrö

Roter Grünkohl, ekofrö

Pentland Brig, ekofrö

Pentland Brig, ekofrö

Westland Winter, ekofrö

Westland Winter, ekofrö

Nero di Toscana, ekofrö

Nero di Toscana, ekofrö