Långböna

Vigna unguiculata

Långbönan är en delikatess som verkligen gör skäl för sitt namn – de slanka baljorna blir inte sällan 50–70 centimeter långa, ibland ännu längre! De kräver mycket värme och måste därför odlas i växthus här i norr.

Metro, ekofrö

Tapir, ekofrö