Frakt från 18 kr

Rova

Brassica rapa

Få rotfrukter har en så lång historia i Norden som rovan, som genom tiderna har varit föda åt både människor och djur. Den kan ha flera olika former och köttet varierar från vitt till gult. Idag lyser rovan med sin frånvaro i de flesta kokböcker, men den har många användningsområden som förtjänar att återupptäckas.

Svedjerova, ekofrö

Gränsrova, ekofrö

Mer information

Rovan är en av de äldsta odlade rotfrukterna på våra breddgrader. Den var troligen vanlig redan på bronsåldern, både här hos oss och runt om i Europa och de centrala och västra delarna av Asien.

De varianter av rova som odlats och odlas hos oss kommer norr och österifrån, även om något spår på sydlig invandring också finns.

Rovan och majrova tillhör samma art och skillnaden mellan dem är närmast kulturell. Folket och djuren åt rovor. De växer nästan överallt och ger stor skörd. I synnerhet de så kallade rund- och långrovorna. Medan majrovan, med sitt sötare och sprödare kött, föredrogs i "finare" kretsar.