Klätt

Agrostemma githago

Klätten är snabbväxande och blommar med rödvioletta blommor på en gracil stjälk. Den vildväxande åkerklätten var förr ett vanligt åkerogräs, men är nu utrotningshotad.

Githago Milas, ekofrö