Frakt från 18 kr

Gröngödsel

Gröngödsling är ett utmärkt sätt att förbättra jorden. Gröngödslingsväxterna gör nytta både när de växer och när de sedan myllas ned direkt i jorden. De hjälper också till att behålla fukt i jorden och konkurrerar ut ogräs. Dessutom blommar många av växterna vackert och lockar till sig bin, humlor och fjärilar.

Läs mer om gröngödsling här.

Multiflorae, ekofrö

Trenta 30, ekofrö

Ärt/Åkerböna, ekofrö

Honungsört, ekofrö

Mer information

Gröngödsling är ett utmärkt sätt att förbättra jorden naturligt och hållbart. Huvudprincipen är att så utvalda växter som gagnar jorden när de växer, och som senare myllas ner direkt i jorden.

Gröngödsel är mycket värdefullt för jordens mikroliv och omsättning av näringsämnen, som i sin tur våra kulturväxter drar nytta av. Många av gröngödslingsväxterna har också vackra blommor som uppskattas av insekter som bin, humlor och fjärilar.

Eftersom grödgödsling täcker jordytan hjälper den också till att behålla fukten i jorden och hålla ogräs borta.