Frakt från 18 kr


Gröngödsling, vad är det?


De senaste åren har allt fler pratat om gröngödsling. Kolonigrannen gröngödslar sina bäddar, odlingsbloggaren pratar sig varm om metoden och trädgårdsbutiken säljer särskilda fröer för ändamålet. Men vad är egentligen gröngödsling och vad är det bra för? Här reder vi ut begreppen.

Många som tänker på gödsel ser nog en stor säck med kogödsel framför sig, eller en kanna fylld med vatten och någon form av flytande näring. Men det finns andra sätt att ta hand om jorden – till exempel genom att gröngödsla. Själva namnet förklarar egentligen ganska mycket – metoden innebär att man sår frön som får växa upp till gröna, spirande växter som sedan myllas ner direkt på växtplatsen. Det är ett utmärkt sätt att förbättra jorden och skapa en gynnsam miljö för både mikroorganismer och växter. Metoden hjälper jorden på traven på flera sätt: mullhalten bevaras eller ökar, jordstrukturen förbättras och det tillförs näring. Den gör också att jorden hålls fuktig längre och konkurrerar ut ogräs. Många gröngödslingsväxter blommar dessutom vackert och lockar till sig bin, fjärilar och andra insekter. Kanske är det dags att testa i år? Att gröngödsla är ett smidigt sätt att ta hand om sin jord eftersom hela processen sker direkt på växtplatsen. Man kan gröngödsla vid olika tidpunkter på säsongen och använda olika sorters grödor, beroende på vilken effekt man är ute efter. Här nedanför reder vi ut begreppen och tipsar om våra egna gröngödselblandningar.

När ska jag gröngödsla?

Du kan gröngödsla vid olika tidpunkter under odlingssäsongen, beroende på vilket syfte gödslingen ska ha. Om du vill låta en bädd eller ett land vila helt från grönsaksodling en säsong kan du odla gröngödslingsväxterna som huvudgröda, vilket innebär att de sås i början av säsongen och får stå kvar till hösten. Därefter slår du växterna och myllar ner dem i marken, eller gräver ner dem i sin helhet. De kan också stå kvar över vintern som marktäckning och vändas ner nästa vår. Detta kan du också med fördel göra på jordplättar som är oanvända, istället för att låta jorden ligga bar. Extra snabbväxande grödor kan slås en eller ett par gånger under säsongen och användas som täckmaterial på andra platser i trädgården eller landet. Du kan också ge dina bäddar eller grönsaksland en extra näringskick innan sådd eller plantering: så gröngödsel under tidig vår, låt det växa upp och vänd ner växterna i jorden innan du sår eller planterar.

Tips! Eftersom gröngödsling ger jorden en näringsskjuts är det en god idé att odla näringskrävande växter där kommande säsong, till exempel kålväxter eller gurkväxter.
Ett annat alternativ är att så gröngödsel efter att en bädd eller ett land har skördats färdigt. Då kallas det fånggröda, eftersom växterna fångar upp den näring som finns kvar i marken efter grönsaksskörden. På hösten myllas hela växten ner i jorden och näringen återgår på så sätt till marken, vilket förhindrar urlakning av jorden. De kan också stå kvar över vintern och myllas ner till våren. Den här metoden fungerar bäst om gröngödslingen sås i bäddar eller land som har skördats ganska tidigt på säsongen, så att gröngödslingsgrödorna hinner växa till sig. Du kan också så gröngödsel tillsammans med andra växter, till exempel mellan rader eller plantor i grönsakslandet. Det kallas då för bottengröda och ger flera fördelar: fukten stannar kvar längre i odlingarna, ogräset hålls stånget och i bästa fall lockar gröngödslingen dessutom bort skadeinsekter från grönsakerna. Men du vill inte att gröngödslingen ska ta över för mycket, så välj gärna lågväxande grödor och så dem först när grönsaksplantorna har hunnit etablera sig. Du vill heller inte att gröngödseln ska konkurrera för mycket om kvävet, så baljväxter är en god idé. Det går också utmärkt att odla bottengrödor på andra platser i trädgården, till exempel runt träd och buskar.

Tips! Passa på att vända ner något kvävefattigt material så som torra löv eller sönderdelad halm tillsammans med gröngödslingen. Detta hjälper till att behålla kvävet i jorden.

Vilka grödor ska jag använda?

Det finns många olika grödor som passar bra som gröngödsling. Olika sorter har olika egenskaper, så det är värt att läsa på lite för att få den effekt du är ute efter. Du som har en kompakt, tung lerjord vill kanske odla grödor med kraftiga och djupa rötter som luckrar upp jorden. Rötternas gångar gör att luft och vatten transporteras enklare och att efterföljande växters rötter lätt kan leta sig ner i jorden. Djupa rötter hämtar dessutom upp näring från jordens djupare delar och transporterar dem till matjordsskiktet. Bra växter: honungsört, gul sötväppling, luddvicker, rajgräs, blodklöver, gurkört, åkerböna Har du problem med ogräs letar du kanske snarare efter sorter som breder ut sig snabbt och kan konkurrera ut ogräset. Den här typen av frodig gröngödsling är också bra för att motverka torka, eftersom det hjälper till att bevara fukten i jorden. När den stora grönmassan sedan myllas ner i jorden bidrar den till att öka mullhalten, göra jorden mer näringsrik och förbättra mikrolivet som pågår där. Bra växter: gurkört, tagetes, perserklöver, bovete, subklöver, luddvicker, fodervicker, honungsört, strandlusern, mattlusern, krasse, ringblomma Andra grödor odlas för sin förmåga att binda kväve, som är ett av de allra viktigaste näringsämnena för en växt. Själva växten kan inte ta upp kväve från luften, men vissa arter bildar en symbios med kvävefixerande bakterier som sitter på rötterna. Bakterierna får kolhydrater och energi från växten och omvandlar i sin tur luftens kväve till en form som växterna kan ta upp och binda i sin växtmassa. När dessa växter sedan myllas ner kan jorden ta upp kvävet och föra det vidare till andra växter. Bra växter: blodklöver, perserklöver, rödklöver, blålusern, luddvicker, fodervicker, gul sötväppling. Även baljväxter som vi använder i matlagningen, som ärter och bönor, kan med fördel användas som gröngödsling. Då skördar du färdigt skidorna eller baljorna och klipper sedan ner stänglarna och vänder ner dem i jorden.

Tips! Tänk på att mylla ner gröngödslingen innan växterna hunnit gå i frö, för att undvika att de sprider sig till platser där du inte alls vill ha dem.

Blanda!

Det finns inget som säger att du måste hålla dig till en enda gröngödslingsgröda – tvärtom! Ju mer artrikedom, desto bättre för jorden och de organismer som lever där. Du kan med fördel så en blandning av växter och på så sätt ge din jord en mångsidig kur. Det finns också många färdiga gröngödselblandningar att köpa i handeln.

Runåbergs gröngödselblandningar


Hos oss på Runåbergs hittar du flera olika gröngödselblandningar. Multiflorae En varierad gröngödselblandning som innehåller 15 olika arter, framför allt ettåriga blommande örter men även några klövrar och någon korsblommig art. Läs mer och beställ här. Trenta 30 En blandning av både ett- och fleråriga gräs och örter, så som timotej och olika sorters svingel. Läs mer och beställ här. Ärt/åkerböna En blandning av kvävefixerande baljväxter som blir en halv meter höga, ger mycket grönmassa och blommar vackert. Läs mer och beställ här. Honungsört En snabbväxande och himmelsblå gröngödsel som ger mycket bladmassa och är en storfavorit bland pollinatörer. Kallas också honungsfacelia.
Läs mer och beställ här.