Frakt från 18 krVem ska ha makten över fröerna?

Om öppenpollinerade sorter och F1-hybrider


I vårt sortiment hittar du inga F1-hybrider överhuvudtaget, utan enbart fröer till så kallat öppenpollinerade sorter. Det grundar sig i att vi anser att det är odlaren, inte företagen, som ska ha makten över fröerna. I den här artikeln reder vi ut begreppen och förklarar vad som ligger bakom vårt vägval.

F1-hybrider, vad är det?

Du kanske har hört talas om F1-hybrider? En F1-hybrid skapas genom att två genetiskt olika, hårt inavlade “föräldrasorter” manuellt korspollineras med varandra under strikt kontrollerade former, för att få fram en helt ny sort som har en kombination av föräldrarnas egenskaper. Siffran 1 betyder att det är den första generationen efter korsningen. 

F1-hybriderna har helt enkelt specialdesignats av mänsklig hand, för att få fram specifika karaktärsdrag hos växten. Den genetiska variationen är mycket liten, och alla individer av en hybridsort beter sig därför likadant. De ger ofta en stor och enhetlig skörd där plantorna är färdigvuxna vid samma tidpunkt; de kan vara extra motståndskraftiga mot kyla, torka eller sjukdomar, eller så kan de ha korsats för att få fram en speciell smak eller särskild färg. Detta är förstås guld värt i mångas ögon, inte minst hos kommersiella odlare, och idag är hybriderna helt dominerande på den globala marknaden.

Det finns dock betydande nackdelar med hybriderna. Den största, enligt oss, är att en hybrid aldrig ger en avkomma med samma egenskaper som moderplantan – istället slår de gamla föräldrarnas anlag ut i en salig blandning. Det innebär att om du tar frö från en F1-tomat kan du nästa säsong få plantor med helt annorlunda storlek, smak och färg, och inte sällan är de försvagade och missbildade. Vill du ha en liknande tomat som den du odlade i år, måste du helt enkelt köpa nya F1-fröer. Det innebär i sin tur att du som odlare sitter i knät på företaget som säljer fröerna: du har ingen tillgång till föräldraplantorna, utan du är beroende av att företaget fortsätter att producera sorten och du är helt utlämnad till dess prissättning. 

En av grundprinciperna här på Runåbergs Fröer är att vi odlare själva ska kunna bevara och sprida vidare sorter som vi tycker är odlingsvärda, oavsett vad marknaden anser om dem. Därför har vi valt att helt utesluta F1-hybrider ur vårt sortiment, och enbart erbjuda fröer till så kallat öppenpollinerade sorter, som vem som helst kan föröka själv med förutsägbart och stabilt resultat. 

Öppenpollinerade sorter

Att en sort är öppet pollinerad innebär att den befruktas med hjälp av djur, såsom insekter och fåglar, eller med till exempel vind och regn. Även självfertila sorter kan vara öppet pollinerade. De öppenpollinerade sorterna är frökonstanta, vilket betyder att en plantas egenskaper förs vidare i dess frö. Om du sparar en ärtskida över vintern och sår ärtorna året därpå kommer plantorna som växer upp att vara av samma sort som fjolårets planta. Öppenpollinerade sorter vilar också på en bred genetisk bas, vilket innebär att plantor av samma sort kan ha olika egenskaper: de kan till exempel vara olika kraftiga och frukterna kan mogna olika snabbt. 

Denna kombination av förutsägbarhet och variation ger odlaren stora fördelar och möjligheter. Genom att spara frön av öppenpollinerade sorter kan du själv bevara och föröka dina favoritsorter. Dessutom kan du, tack vare den genetiska variationen, själv styra vilka specifika egenskaper hos dessa grödor som du vill föra vidare i din odling. Du kan till exempel välja att spara fröer från den ståtligaste plantan eller från den som stod emot vind eller kyla bäst. På det här sättet har människor förädlat och selekterat grödor i generation efter generation, för att bevara och utveckla de egenskaper som har fungerat väl på just de platser där de har odlat. Idag, med allt snabbare klimatförändringar, är denna anpassningsförmåga kanske viktigare än någonsin.

Vem ska ha makten över fröerna?

F1-hybriderna gör det alltså omöjligt för odlaren att själv föröka sina plantor med fröer. Ju mer dessa sorter tillåts dominera marknaden, desto mer koncentreras makten till de företag som skapar hybriderna. Idag äger några få företag merparten av all världens utsäde och tjänar enorma summor. I flera länder runt om i världen har lokala frön till och med förbjudits, och befolkningen har istället tvingats att använda storföretagens hybrider. 

Att kontrollera utsäde innebär också i slutänden att kontrollera mat – det allra mest grundläggande i människans existens. Vi anser att makten över maten ska ligga hos odlaren; därför har vi valt att enbart erbjuda fröer till öppenpollinerade sorter.

Fritt fram för fria fröer!