Comfrey

Symphytum uplandicum/officinale

Comfrey, eller vallört, är mycket rik på näring och mineraler. Den används bland annat som gödsling, kompostaktivator och djurfoder, men också som medicinalväxt. Comfrey kan bli över en meter hög och blommar rikligt med blåvioletta blommor som drar till sig bin och humlor.

Comfrey - Vallört

Mer information

Comfrey tillhör den strävbladiga familjen, Boraginacea och är en naturlig hybrid mellan den äkta vallörten, S. officinale och fodervallört, S. asperum. Namnet upplandicum har den fått för att den först uppmärksammades och katalogiserades där, troligen av Linné.

Comfrey är en av de mest närings- och mineralrika växter som finns. De stora, sträva bladen innehåller höga halter av kväve, fosfor och framför allt kalium, tillsammans med ett brett spektrum av mikronäringsämnen. De används främst som gödsel på och i jorden, som aktivator i kompost, för framställning av gödselvatten, som ingrediens i så- och plantjord, som djurfoder. I England, där Comfrey är högt uppskattad, tillverkas även salvor, oljor och té med välgörande verkan.

I en välgödslad, fuktig jord blir comfrey mer än meterhög, med mängder av blåvioletta blommor till bin och humlors förtjusning och en mängd stora blad. Plantan kan skördas 3-4 gånger per säsong.