Frakt från 15 kr

Savoykål

Brassica oleracea var. sabauda

Savoykålen påminner om höstvitkål, men har mörkgröna ytterblad som är mer eller mindre buckliga och krusiga. Det inre är gult och i jämförelse med vitkål både mjällare och mildare. Savoykålen växer bra i hela landet och kan till och med övervintra under snö.

Vorbote, ekofrö

Vertus 2, ekofrö

San Michele, ekofrö


Sådd

Så glest inomhus eller i drivbänk, ca. 1 cm djupt, 4–6 veckor innan beräknad utplantering. Fröna vill ha god värme under groningen, gärna strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust, svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över. En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut småplantorna något djupare och packa till jorden. Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg. Många tidiga sorter går att så direkt på friland när jorden blivit uppvärmd. Låt inte sådden torka ut och se upp med jordlopporna.

Avstånd

Håll 5 cm inbördes avstånd vid plantuppdragningen. På friland behövs 35–60 cm mellan plantorna och 50–70 cm mellan raderna. Det kortare avståndet för mindre starkvuxna sorter och det längre för de kraftiga höst– och vintersorterna. För tät plantering ger lätt små och underutveckla– de huvud och för gles stora, lösa huvud med dålig hållbarhet.

Skörd

Savoykålen tål kyla mycket bra utan att ta någon skada. Den kan till och med övervintra under snön. Men huvudet måste tina upp fullständigt innan skörd för förvaring. Hängande upp och ner med roten kvar i en jordkällare, håller sig savoykålen en bit in på våren. Lätt kokt med smör och persilja är savoykålen mycket delikat.

Frö

1g är 250–350 frön. En portion ger 50–100 bra plantor vid förkultivering. Till 1000 plantor behövs ca. 8g, vilket också räcker till att bredså minst 1m2 i bänk. Vid direktsådd på friland åtgår ca. 4g till 100 sträckmeter.