Persilja

     Petroselinum crispum/latifolium
Persilja är en tvåårig flockblomma som härstammar från Medelhavsområdet, där den odlades redan under forntiden.
Det finns två typer av bladpersilja. Den vanliga krusbladiga (crispum) och den smakrikare slätbladiga (latifolium). De är båda mycket rika på vitaminer och järn.
Persiljan är en förnöjsam växt, som kan odlas på de flesta jordar med ett hyfsat kalkinnehåll. Den klarar sig på näringsfattiga jordar, men ger betydligt större skörd om den gödslas.
Den trivs i närheten av tomater, potatis, jordärtskocka och sparris, men inte lavendel.

SÅDD: Så tidigt, ca. 1 cm djupt. Fröna gror mycket långsamt, i synnerhet i kall jord. (Enligt gammal folktro skulle persiljan sju gånger till helvetet innan den grodde.) För att påskynda groningen, kan man lägga fröna i ljummet vatten ett dygn före sådd. Torka av dem och så. Också vattning i såraden underlättar groningen. 
Så vid midsommar för att få speciell övervintringspersilja som ger en mycket fin, tidig skörd fram till försommaren. Därefter går de övervintrade plantorna i blom och smaken försämras. Eller så riktigt sent på hösten för en extra tidig groning på våren.

AVSTÅND: Gallra till 5-10 cm om ni vill ha riktigt kraftiga plantor. Vid gles sådd kan man annars utesluta gallringen. Radavstånd 20-45 cm.

SKÖRD: Plocka bladen efterhand, långt in på senhösten. Täckta, övervintrande plantor ger en tidig vårskörd. Persilja är godast färsk, men den kan också torkas eller frysas med hyggligt resultat, speciellt den slätbladiga.

FRÖ: 1g är 600-800 frön. En portion sår 5-8 meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 15g. För att så 1000 m2 åtgår 2-300g.

Fröodling Persilja
Grüne Perle, ekofrö

Grüne Perle, ekofrö

Extra mosskrusig, ekofrö

Extra mosskrusig, ekofrö

Slätbladig, Plain Leaved 2, ekofrö

Slätbladig, Plain Leaved 2, ekofrö

Gigante di Napoli, ekofrö

Gigante di Napoli, ekofrö