FRÖODLING BLADPERSILJA
Persiljan är tvåårig och korsar sig med andra sorter, men inte med vildpersilja. För att få sortrent frö krävs minst 500 meter till närmaste persiljefröodling.

Den övervintrar oftast bra i jorden, särskilt om den täcks med ett lager hö eller halm. Bladpersilja som odlas för frö sås i juni-juli för att roten inte ska bli så stor. Mindre rötter övervintrar bättre än stora. Gallra bort alla plantor som inte är sorttypiska och ge de som är kvar ett avstånd på 15 cm. Eller gräv upp rötterna på senhösten och plantera om direkt. Ge dem då ett större avstånd. Behåll minst 15-20 fina exemplar för att behålla den genetiska variationen inom sorten.

Det mogna fröet behandlas som morotsfrö, men innehåller mindre skräp och är lättare att rensa.

Persiljefrö tappar grobarheten ganska snabbt, men bra, välutvecklat frö kan behålla godtagbar grobarhet i upp till 3 år.