Slätbladig, Plain Leaved 2, ekofrö

Eko Kulturarvssort

Information

Är en ursprunglig italiensk persilja med ganska stora, släta och mörkt gröna, glänsande blad. Plantan är stor, ca. 30 cm hög, smakar mer persilja och är den bästa att frysa in. En portion innehåller ca. 1000 frön.


 

Artikelnummer:2860
Latinskt namn:Petroselinum crispum
Botanisk familj:Flockblomstriga - Apiaceae
Ekologiskt:Ja
Utvecklingstid, dagar:80
Årighet:Tvåårig
F1 Hybrid:Nej
Nyhet:Nej
Kulturarvssort:Ja

Odlingsråd

Sådd

Så tidigt, ca. 1 cm djupt. Fröna gror mycket långsamt, i synnerhet i kall jord. (Enligt gammal folktro skulle persiljan sju gånger till helvetet innan den grodde.) För att påskynda groningen, kan man lägga fröna i ljummet vatten ett dygn före sådd. Torka av dem och så. Också vattning i såraden underlättar groningen.
Så vid midsommar för att få speciell övervintringspersilja som ger en mycket fin, tidig skörd fram till försommaren. Därefter går de övervintrade plantorna i blom och smaken försämras. Eller så riktigt sent på hösten för en extra tidig groning på våren.

Avstånd

Gallra till 5-10 cm om ni vill ha riktigt kraftiga plantor. Vid gles sådd kan man annars utesluta gallringen. Radavstånd 20-45 cm.

Skörd

Plocka bladen efterhand, långt in på senhösten. Täckta, övervintrande plantor ger en tidig vårskörd. Persilja är godast färsk, men den kan också torkas eller frysas med hyggligt resultat, särskilt slätbladiga sorter som denna.

Frö

1g är 600-800 frön. En portion sår 5-8 meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 15g. För att så 1000 m2 åtgår 2-300g. 
En portion innehåller ca. 1000 frön.