Gröngödsel

Gröngödsel är mycket värdefullt för jordens mikroliv och omsättning av näringsämnen, som i sin tur våra kulturväxter drar nytta av. 

Multiflorae, ekofrö

Multiflorae, ekofrö

Honungsört, ekofrö

Honungsört, ekofrö

Trenta 30, ekofrö

Trenta 30, ekofrö

Ärt/Åkerböna, ekofrö

Ärt/Åkerböna, ekofrö