Broccoli

     Brassica oleracea var. italica/cymosa
Broccolin är ursprungligen, vad man vet, en italiensk kålväxt. Den skattades högt av romarna, som kallade den "Jupiters fem fingrar". Trots att romarna spred den över stora delar av Europa, var det först i mitten av 1500-talet som den började odlas i större omfattning. Den var då en tvåårig växt som bildade blomhuvuden först andra året.
Broccolin var inte bara grön vid den här tiden, utan också violett, brun, röd och gräddfärgad. De flesta av dessa färgglada varianter försvann så sent som i slutet av 1800-talet. Några finns dock kvar.
Broccolin är lättodlad och har inte alls lika höga krav som t.ex. blomkål, som är dess närmaste släkting. Men tillgången på vatten är viktig. Den är mycket näringsrik och odlas och uppskattas mer och mer. Se under Odla kålväxter för odlingsråd.
Skillnaderna mellan hybriderna och de normalt pollinerade broccolisorterna är mycket tydlig. Hybriderna har generellt ett större, tätt och tungt mitthuvud, medan standardsorterna oftast ger fler och större sidoskott. Så totalskörden är ibland till standardsorternas fördel. Hybriderna har alla en koncentrerad skörd, på gott och ont, medan standardsorterna skördas under längre tid. Likformigheten hos hybriderna finns inte hos de normalt pollinerade, som ger mer varierande storlek på huvudena. Då det gäller smaken är standardsorterna oftast överlägsna. De få normalt pollinerade sorter som finns kvar idag, för en tynande tillvaro i skuggan av ständigt nya broccolihybrider.
\"\"
SÅDD: Så glest inomhus eller i drivbänk, ca. 1 cm djupt, 4-6 veckor innan beräknad utplantering. Fröna vill ha god värme under groningen, gärna strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust, svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över. En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut småplantorna något djupare och packa till jorden. Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg.
Många tidiga sorter går att så direkt på friland när jorden blivit uppvärmd. Låt inte sådden torka ut och se upp med jordlopporna.

AVSTÅND: Håll 5 cm inbördes avstånd vid plantuppdragningen. På friland behöver broccoli 40-50 cm i raden och ca. 60 cm mellan raderna. För engångsskörd räcker ett plantavstånd på ca. 25 cm. Huvudet blir något mindre och sidoskotten få, men totalskörden blir minst lika bra.

SKÖRD: Skär av huvuden med en bra bit av den läckra stjälken innan blomknopparna öppnat sig. Men även huvud med nyss utslagna blommor går bra att äta. Sidoskotten skördas sedan efterhand. Broccolin tål en hel del kyla och blir, liksom grönkål och brysselkål, godare efter några frostnätter. Den kan stå kvar i landet till långt in på senhösten.
Det vanligaste sättet att långtidsförvara broccoli är infrysning efter förvällning. Delad i småbitar går den också utmärkt att torka i svag värme.

FRÖ: 1g är 200-300 frön. En portion ger vid förkultivering 50-100 plantor och sår 5-10 meter på friland. För 1000 plantor behövs 8-10g och för att så 100 sträckmeter åtgår knappt 10g.

Fröodling Broccoli
Sessantina Grossa, ekofrö

Sessantina Grossa, ekofrö

Piracicaba

Piracicaba

De Cicco, ekofrö

De Cicco, ekofrö

Calabrais, ekofrö

Calabrais, ekofrö

Waltham 29, ekofrö

Waltham 29, ekofrö