Blomsterböna, Rosenböna, Prunkböna

     Phaseolus coccineus.
Kärt barn har många namn. Detta är engelsmännens älskade Runner Bean. Den odlas både för de röd-orange- rosa-vita blommornas och de goda baljornas skull. De kraftiga plantorna blommar ymnigt och länge och baljorna, som är mycket långa och matiga, har en utsökt, tydlig bönsmak. Baljorna är grövre än hos de vanliga bönorna och brukar skäras på längden när de ska tillagas. Låt dom inte förväxa. De bildar trådar och membran som andra bönor.
Prunkbönorna odlas som andra trädgårdsbönor. Speciellt bra trivs dom i en jord som gödslats frikostigt med kompost. Jorden ska vara varm vid sådden, men sedan klarar sig prunkbönorna bra även om sommaren är sval. De är tåligare än de flesta bönor och drabbas sällan av sjukdomar.
Blomsterbönan är inte självpollinerande som andra bönor, utan måste ha hjälp av insekter.
Fröet är stort, ca. 1g, och oftast mycket vackert.

Läs mer om bönor och odling under Brytböna.
Enorma, ekofrö

Enorma, ekofrö

Prizewinner, ekofrö

Prizewinner, ekofrö

White Emergo, ekofrö

White Emergo, ekofrö