Tomatillo

     Physalis ixocarpa
Den är släkt med Japansk lykta och Gyllenbär och ger liksom dem en frukt som är innesluten i en papperslykta. Frukten, som används både grön och som mogen gröngul, är något större än gyllenbäret och har en smak som påminner om en omogen tomat. Tomatillo är en viktig ingrediens i salsa och i många andra mexikanska rätter.
Tomatillo har länge betraktats som självbefruktande likt tomat och gyllenbär. Men senare försök har visat att den kräver korsbefruktning av en planta av samma art. Plantorna kan bli mycket stora och måste beskäras för att inte ta över växthuset. De sås och förkultiveras och odlas under samma förhållanden som tomat.
Toma Verde

Toma Verde