Busktomat

 \"\"
    Solanum lycopersicum
De är låga till halvhöga och brukar inte bindas upp eller tjuvas. Men ibland är de så starkväxande att de både behöver stöd för att hålla frukten över marken och bli befriade från en del grenar för att släppa in ljus och luft i busken.
Bland busktomaterna hittas de tidigaste och tåligaste sorterna, oftast ämnade för frilandsodling. I växthus kan det bli för varmt för dem och de blir lått gängliga och ger mager skörd.
Läs mer om odling och historia under Odla tomat.
Whippersnapper, ekofrö

Whippersnapper, ekofrö

Ida Gold, ekofrö

Ida Gold, ekofrö

Sub-Arctic Plenty, ekofrö

Sub-Arctic Plenty, ekofrö

Koralik, ekofrö

Koralik, ekofrö

Marmande, ekofrö

Marmande, ekofrö

Taxi, ekofrö

Taxi, ekofrö

Irishka, ekofrö

Irishka, ekofrö

Sibirjak, ekofrö

Sibirjak, ekofrö

Cheerio, ekofrö

Cheerio, ekofrö

Tiny Tim, ekofrö

Tiny Tim, ekofrö

Bellstar, ekofrö

Bellstar, ekofrö