Blomkål

    Brassica oleracea var. botrytis
Blomkålen har sitt ursprung i länderna kring Medelhavet och anses av de flesta forskare vara en vidareutveckling av broccolin. Den första beskrivningen av blomkål är troligen från Syrien på 1100-talet. Men det dröjde ända fram till 1600-talet innan den blev mera allmänt odlad i Europa. Inte bara vita utan också röda och violetta sorter fanns. Det var först mot slutet av 1800-talet som dessa färgrika varianter blev omoderna och nästan försvann. Nu kommer nya, moderna, färgade sorter tillbaka.
Blomkålen vill växa jämnt. Helst i en mullrik lättlera utan avbrott av torka, hetta eller näringsbrist. Då kan huvudbildningen utebli. Eller det kan bli ludet, blad kan växa genom huvudet eller ge alltför tidiga små huvuden som snabbt går i blom. Blomkålen är dessutom känslig för borbrist.
Trots detta är inte blomkål så svårodlad som dess rykte påstår. Ge den rikligt med god omsatt kompost, brunnen naturgödsel och/eller väl genomförd gröngödsling. Och låt den aldrig lida av torka. Se också under Odla kålväxter för ytterligare råd.\"\"

SÅDD: Så glest inomhus eller i drivbänk, ca. 1 cm djupt, 4-6 veckor innan beräknad utplantering. Fröna vill ha god värme under groningen, gärna strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust, svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över. En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut småplantorna något djupare och packa till jorden. Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg.
Så några sorter med olika tidighet eller samma sort med en tids mellanrum, för att ha tillgång till färsk blomkål under en längre tid. Låt inte sådden torka ut och se upp med jordlopporna.

AVSTÅND: Håll 5 cm inbördes avstånd vid plantuppdragningen. På friland 40-50 cm i raden och 50-60 cm mellan raderna.

SKÖRD: Skär av huvudena innan de börjar spricka upp eller bli ludna. Blomkålshuvud blir lätt gula vid starkt solsken och torka.
Blomkålen tål några graders frost, men måste tina upp riktigt innan den skördas. Helst ätes blomkålen färsk, men den klarar sig hyggligt någon vecka i kyl eller källare. Den går också att torka i bitar, lägga in, syra eller frysa efter förvällning. Färgen gulnar något vid frysning, men smaken bibehålls någorlunda.

FRÖ: 1g innehåller 200-350 frön. En portion ger 30-100 plantor vid förkultivering. 8g ger 1000 plant. För frilandssådd med precisionssåmaskin behövs ca. 5g till 100 sträckmeter.

Fröodling Blomkål
Neckarperle, ekofrö

Neckarperle, ekofrö

Snowball, ekofrö

Snowball, ekofrö

di Sicilia Violetto, ekofrö

di Sicilia Violetto, ekofrö