FRÖODLING KÅLRABBI
Kålrabbin tillhör arten B. oleracea och korsar sig därför med många andra kålvarianter. Fröodlingen har också mycket gemensamt med släktingarna.

Kålrabbin är tvåårig och övervintras som halvvuxen på friland med skyddstäcke eller jordslagen med rot i källare och stuka. Plocka då bort alla blad förutom de allra översta.Var noga med att gallra bort alla plantor som inte är typiska för sorten och de som visar tecken på ohälsa. Ge plantorna ett avstånd på 50-60 cm och kupa upp jord kring knölen. Följ vidare råden om fröodling under Fröodling vitkål och läs även mer under Fröodling kålväxter.