FRÖODLING KÅLVÄXTER (BRASSICA): Kålväxterna vi odlar är tvååriga med några få undantag. Just övervintringen är ett bekymmer vid fröodling. Ett annat är korsningsriskerna. Alla varianterna av Brassica oleracea, som blomkål, broccoli, grönkål, vitkål, bryssel etc., är korsbefruktande och korsar sig villigt med varann. Minst 500 meter mellan sorterna behövs för att undvika blandningar. Gärna 1000 meter. Oönskade korsningar ger mer eller mindre värdelösa mellanformer.

Välj ut minst 10 sorttypiska plantor för fröodling. Färre plantor ger stor risk för inavel. Gräv upp dem sent och jordslå dem i jordkällaren eller i växthuset. Eller lägg dem i en stuka med rötterna kvar. Ordentligt täckta kan de övervintra på växtplatsen om inte vintern är för hård eller blöt. Yngre plantor har visat sig klara av vintern bättre än äldre. Det går också att gräva upp plantorna, putsa av de flesta bladen och lägga dem direkt på marken under täckmaterial.

Efter planteringen på våren, med 60-80 cm mellan plantorna, skjuter kålen upp en meterhög, rikt förgrenad blomstängel som måste stödjas. Ur de små, gula korsblommorna växer det fram baljor med frön, som rasslar och är nästan svart då det är moget. Tidiga höstfroster kan göra stor skada på omoget frö. Det mognar ojämnt, så helst ska grenarna klippas av efter hand som fröna är färdiga, eller baljorna gnuggas av i en påse. I en större odling skäres hela blomstängeln av då det mesta fröet är moget. Låt fröna eftertorka inomhus innan tröskningen.

Slå sönder baljorna med en slaga eller gnugga dem mellan händerna om det inte är så mycket. Att skaka de torra grenarna i en stor påse eller lägga dem i en säck och slå med en pinne, fungerar också bra. Sålla och vanna för att få bort skräpet. Eller låt fröna rulla ifrån skräpet nerför ett svagt lutande plan. Det är lätt att få helt rent frö av kålväxterna.

Välutvecklat, fullmoget frö av kålväxterna håller sig minst i 4-5 år.

Tillbaka