Tagetes

Tagetes erecta, patula nana och tennifolia

Tagetesen är en välkänd, frodig växt som kommer i många former. Den trivs i de flesta jordar. Tagetesen kan skrämma bort insekter och passar därför bra att samodla med köksväxter.

Rose de l'Inde, ekofrö

Linnétagetes, ekofrö

Orange Sun, ekofrö

Crackerjack, ekofrö

Golden Boy, ekofrö

Glow, ekofrö

Mer information

Korgblommig. Ettårig. Tagetes har sitt ursprung i Nordamerika och Mexico. Det är en välkänd rikblommande växt i många varianter. Samodla gärna med köksväxter. Har avskräckande verkan på insekter och svälter ut nematoder. Trivs i de flesta jordar, gärna näringsrika.