Tagetes

Tagetes erecta, patula nana och tennifolia

Tagetesen är en välkänd, frodig växt som kommer i många former. Den trivs i de flesta jordar. Tagetesen kan skrämma bort insekter och passar därför bra att samodla med köksväxter.

Rose de l'Inde, ekofrö

Linné-Tagetes, ekofrö

Orange Sun, ekofrö

Crackerjack, ekofrö

Golden Boy, ekofrö

Dvärgstudentblomma, ekofrö

Glow, ekofrö

Mer information

Korgblommig. Ettårig. Tagetes har sitt ursprung i Nordamerika och Mexico. Det är en välkänd rikblommande växt i många varianter. Samodla gärna med köksväxter. Har avskräckande verkan på insekter och svälter ut nematoder. Trivs i de flesta jordar, gärna näringsrika.