Vallmo, fleråriga

Papaver

Vallmon är en välkänd växt med en kort men vacker blomning. Också fröställningen är en prydnad i sig och kan torkas.

Rosa vallmo, ekofrö

Jättevallmo Scarlet

Sibirisk el. Islandsvallmo, ekofrö

Beauty of Livermere, ekofrö

Mer information

Vallmofamiljen med över 100 arter har sitt ursprung i Europa och Asien. Det är välkända och lättodlade växter. Kort, men vacker blomning och med en fröställning som kan torkas. Självsår sig lätt. Trivs bäst i en genomsläpplig, god jord.

Vallmofrö från arten opiumvallmo, Papaver somniferum, är ätbara och kan användas i bakning och matlagning. Många andra vallmoarters frön är giftiga och ska inte ätas. Använd därför bara frön som du med säkerhet vet kommer från Papaver somniferum.