Granat, ekofrö

Eko Nyhet

Information

En snabbväxande, lagringsduglig rödkål med täta, kompakta huvuden på omkring 2 kg. Huvudet är klotrunt med en kort innerstock och har en djupt blåviolett färg.

Granat används både för tidig och sen skörd och kan stå skördefärdig länge utan att spricka upp.


 

Artikelnummer:5310
Vetenskapligt namn:Brassica oleracea var. capitata rubra
Botanisk familj:Korsblommiga - Brassicaceae
Ekologiskt:Ja
Utvecklingstid, dagar:63
Årighet:Tvåårig
F1 Hybrid:Nej
Nyhet:Ja
Såtid:Förkultiveras: mars–juni
Sådjup:1 cm
Groningstemperatur:20-25°C
Grotid:4-7 dagar
Plantavstånd:35-40 cm
Radavstånd:50-70 cm
Planthöjd:40-50 cm
Plantläge:Sol
Skörd/blomning:Juli–oktober
Frö/g:250-350 frön
Kulturarvssort:Nej

Odlingsråd

Sådd

Så glest inomhus eller i drivbänk, ca 1 cm djupt, 4-6 veckor innan beräknad utplantering. Fröna vill ha god värme under groningen, gärna strax över 20°C. Efter uppkomsten ska de stå ljust, svalt och luftigt för att undvika att de blir gängliga och angrips av rothalsröta. Men inte under 14°C någon längre tid. Låga temperaturer ökar risken för stocklöpning betydligt.
Avhärda plantorna successivt innan utplanteringen, som sker när frostrisken är så gott som över. En lätt frostnatt tål de flesta kålslagen. Plantera ut småplantorna något djupare och packa till jorden. Det hindrar en del kålflugor att lägga sina ägg.
Många tidiga sorter går att så direkt på friland när jorden blivit uppvärmd. Låt inte sådden torka ut och se upp med jordlopporna.

Avstånd

Håll 5 cm inbördes avstånd vid plantuppdragningen. På friland behövs 35-40 cm mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna. Det kortare avståndet för mindre starkvuxna sorter och det längre för de kraftiga höst- och vintersorterna. För tät plantering ger lätt små och underutveckla- de huvud och för gles stora, lösa huvud med dålig hållbarhet.

Skörd

Sommar- och höstkål skördas efterhand. Får den stå för länge, spricker den snabbt. Man kan försena mognaden genom att ta ett stadigt tag om plantan och vrida den ett kvarts varv eller genom att hugga av en del rötter med en spade när huvudet är så gott som skördefärdigt.
Vinterkålen skördas relativt sent. Den tål flera minusgrader, men måste tina upp riktigt innan den skördas. Normalt skäres huvudet av med en vass kniv och några blad lämnas kvar som skydd. Att linda in huvudet i tidningspapper för att undvika direkt beröring med andra huvuden, förlänger lagringen. Ett annat sätt är att gräva upp hela plantan med roten. Putsa av jord och en del blad och hänga det i källaren med roten uppåt.
Behandla alltid kålhuvud varsamt. Minsta stöt kan leda till svampangrepp längre fram under lagringen och minska hållbarheten betydligt. Förvara vitkålen svalt (nära 0°C) och vid hög luftfuktighet, men ändå så luftigt som möjligt.

Frö

1g är 250-350 frön. Till 1 000 plantor behövs ca 8g, vilket också räcker till att bredså minst 1 m2 i bänk. Vid direktsådd på friland åtgår ca 4g till 100 sträckmeter.
En portion innehåller ca 50 frön.