Frakt från 18 kr

SM 6 Algextrakt


Information

Utgående produkt.

SM 6 (Sea-Magic 6) är ett kraftigt koncentrerat sjögräsextrakt, som framställts av ett urval algarter. De skördas i Atlanten utanför Storbritanniens och Irlands kuster och görs, helt utan kemiska tillsatser, till ett både stimulerande och svampbekämpande medel.

Sjögräs (alger, tång), som använts i årtusenden inom jordbruket, är en utmärkt biologisk gödsel. SM 6 innehåller förutom kväve, fosfor, kalium och en imponerande mängd mikronärings- och spårämnen, även viktiga tillväxthormoner och aminosyror, bl.a. cytokininer och betainer. Dessa ämnen spelar en stor roll vid celldelning, klorofyll- och proteinproduktion. Betainer bidrar också till att minska växtens känslighet för torka och lätt frost.

SM 6 har, vid sidan om sin välgörande effekt på växternas hälsa, också visat sig avskräcka en del insekter, bl.a. bladlöss, rött spinn och framför allt förhindra många svamp- och bakteriesjukdomars utveckling. SM 6, som sprutas på jorden, ökar mikrobernas aktivitet. Det leder till förbättrad struktur och tillgång på näring för växterna. Som i sin tur, om de duschats med algextrakt, har större avsöndring genom rötterna och förser därigenom bl.a. mycchorizasvampar med föda. De frigör i sin tur näringsämnen som växten kan utnyttja.

SM 6 inverkar positivt både genom bladen och rötterna på allt ifrån äpple till squash. Motståndskraften och kvalitén förbättras allmänt. Skörden ökar tydligt hos potatis och skördetiden förlängs hos bl.a. ärter och bönor. Alla bladväxter får en klarare, vackrare färg och hållbarheten under lagringen blir bättre. Speciellt växter som ursprungligen är kustväxter, som kålfamiljen, selleri m. fl., uppskattar verkligen duschning med SM 6, i synnerhet om de odlas i inlandet.

SM 6 är drygare än de flesta algextrakt och används en till fyra gånger under säsongen. Bäst verkan blir det om man sprutar eller vattnar lite och ofta. Det går utmärkt att blanda SM 6 med andra biologiska besprutningsmedel och gör dessa i de flesta fall mer effektiva. SM 6 är ogiftigt och styrkan kan varieras utan skadliga effekter, så länge spädningen med vatten inte är mindre än 1:40. Det är inte viktigt hur mycket vatten du späder med, men starkare än så får inte vätskan vara. Normalt blandas 10 ml. (2-3 teskedar) med 10 liter vatten (helst regnvatten) och sprutas eller vattnas över både jord och växter minst tre gånger under växtsäsongen.

Sjöextraktet har hög koncentration och 1 del SM 6 blandas ut med 1000 delar vatten. Dvs. 10ml SM 6 till 10 liter vatten. 1 dl till 100 liter vatten. Vid varje spruttillfälle bör ca. 0,1 ml SM 6 användas per m2.

100 ml. räcker till att bespruta en odling på 200 m2 flera gånger under säsongen. 0,5 liter räcker till 1000 m2.
Bruksanvisning finns på varje förpackning. SM 6 går att spara i flera år på ett svalt, men frostfritt ställe.
Skaka flaskan väl innan användning!

OBS! 100 g motsvarar 100 ml och 500 g motsvarar 0,5 liter.
Detta på grund av begränsningar i vår databas.

På grund av brexit kan vi inte längre sälja algextraktet som ekologiskt, men det är precis samma produkt som tidigare. 


 

Artikelnummer:T91
Ekologiskt:Nej
F1 Hybrid:Nej
Nyhet:Nej
Kulturarvssort:Nej