Frakt från 18 kr

Rotselleri

     Apium graveolens var. rapaceum
Att rotsellerin är en avkomma efter bladsellerin, är historikerna överens om. Men var och när den först uppträdde är höljt i dunkel. Under 1700-talet dyker den upp som från ingenstans och 100 år senare odlas rotselleri runt hela Medelhavet och i stora delar av Europa.
Eftersom sellerin ursprungligen är en strandväxt, trivs den extra bra i kustklimat. Men den ger också en hygglig skörd i inlandet, i synnerhet om den får ett tillskott av algomin, tång eller algextrakt.
Sellerin är värmekrävande och har lång utvecklingstid. Den vill ha en välgödslad jord, som dess- utom bör vara mullrik, djup och fuktighetshållande. Mikronäringsämnen som natrium, magnesium, mangan och bor är viktiga för sellerin. Saknas bor i tillräcklig mängd, ruttnar roten inifrån. En allsidigt sammansatt kompost och naturgödsel är den bästa försäkringen för att jorden ska kunna ge sellerin vad den behöver. Odla den gärna i närheten av kålfamiljen, tomater, lökfamiljen, sallat och buskbönor.


SÅDD: Sellerin behöver en lång säsong och måste förkultiveras. Då fröet vill ha ljus för att gro, sår man de små fröna grunt (2 mm) redan i februari-mars. 10-12 veckor innan beräknad utplantering.
Håll jorden fuktig med en temperatur på 18-22°C under groningen, som tar 14-24 dagar. För att förkorta groningstiden, kan man blötlägga fröna ett dygn i ljummet vatten, torka av dem och så.
Ge plantorna mycket ljus och sänk temperaturen något efter några veckor. P.g.a. den långa utvecklingstiden behöver man skola om dem minst en gång. Avhärda successivt utan att utsätta plantorna för låga temperaturer. Risken för stock-löpningar ökar markant om temperaturen sjunker under 13°C någon längre tid (max. 10 dagar). Även temperaturchocker kan utlösa blomning. Plantera ut när jorden blivit uppvärmd och risken för nattfrost är över.

AVSTÅND: 25-40 cm mellan plantorna och 50-60 cm mellan raderna.

SKÖRD: Rotsellerin växer bäst på hösten och tål flera minusgrader. Men den måste få tina upp ordentligt innan skörd. Täck med hö, löv eller något liknande om kylan blir sträng.
Gräv upp sellerin ( var. rapaceum betyder att roten klamrar sig fast vid Moder jord och måste tas upp med våld), skär av blasten och putsa av en del av rötterna. Förvara den som morot i en fuktig och sval källare. De inre bladen kan användas som bladkrydda eller till té, färska eller torkade.

FRÖ: 1g är ca. 2000 frön, vilket kan ge upp till 1000 plantor. En portion ger ca. 100 plantor.

Mars, ekofrö

Monarch, ekofrö