Purjolök

     Allium porrum
Purjolöken anses ha utvecklats ur vildpurjon Kajpar (Allium ampeloprasum), som växer vild kring Medelhavet, men också på Öland och Gotland. Den odlades långt innan romartiden, men det var romarna som spred den över stora delar av Europa. Kejsar Nero, som var tokig också i purjolök, åt så stora mängder för att försköna sin sångröst, att han kallades "™Porrophagus"™ - purjoätaren.
Purjon har ett stort näringsbehov, i synnerhet av kväve och kalium och vill ha en djup, mullrik och vattenhållande jord. Styv lerjord är mindre lämp-lig, därför att rötterna går djupt ner i marken. Läget för purjon ska helst vara varmt och soligt och jorden bör ha ett relativt högt pH-värde. Ovanligt nog trivs den om den får växa i samma jord flera år i rad, så länge inga jordbundna sjukdomar eller lökflugan och malen drabbar den.
Purjolöken besväras sällan av insekter och trivs i närheten av morot, selleri, lök och gurkväxter. Men avskyr, som all lök, både ärter och bönor. Läs vidare under gullök om angrepp och bekämpning.

SÅDD: Purjolök sås i februari - april inomhus eller i drivbänk i varm (20-25°C) jord. För att påskynda groningen kan fröna blötläggas i ljummet vatten ett dygn innan sådd. Torka av dem och så ca. 1 cm djupt och glest. Står plantorna för tätt blir de långa och gängliga. Purjon blir också kraftigare om bladen, under de första 4-6 veckorna, klippes till en höjd på ca. 6 cm.
Under förkultiveringen ska plantorna stå ljust, luftigt och ganska svalt. Dras purjon upp inomhus måste man avhärda den successivt någon vecka innan utplanteringen, som sker när frostrisken är över och jorden blivit lite uppvärmd. Blir temperaturchocken stor ökar risken för stocklöpning. Endast i sydligaste delen av landet kan man så purjo direkt på friland så tidigt som möjligt.

AVSTÅND: Under skolningen hålls några cm. avstånd. På friland 10-20 cm. mellan plantorna och 45-60 cm. mellan raderna. Purjon planteras djupt, i individuella hål eller i en ränna och kupas med jord, hö eller liknande några gånger under säsongen. Det stimulerar tillväxtpunkten att flytta sig uppåt och ger en längre vit hals.

SKÖRD: Många purjosorter är fullt vinterhärdiga och kan stå ute hela vintern. Men de fryser fast om man inte täcker jorden med ett tjockt lager hö eller halm. Kylan är dock inte det största hotet mot att klara vintern, utan det är vätan.
Skörda övervintrad purjo innan den börjar växa nästa vår. Den får snart en oätlig blomstock.
Oftast skördar man purjolöken på senhösten och jordslår den i växthuset, en täckt drivbänk eller ställer den tätt i en låda med jord, sand eller torv i en kall och lagom fuktig källare. Den klarar sig så här till långt fram på våren. Det går också att frysa in purjon utan förvällning, men den förlorar mycket på det. Då är det bättre att torka den i bitar på ett luftigt och varmt (under 50°C) ställe.

FRÖ: 1g innehåller 300-400 frön. En portion ger 75-100 plantor och räcker till ca. 4 meter vid direktsådd. Till 1000 plant behövs ca.7g och till 100 sträckmeter 10-20g.
Lancia, ekofrö

Lancia, ekofrö

Axima, ekofrö

Axima, ekofrö

Hannibal, ekofrö

Hannibal, ekofrö

Lungo d'Inverno, ekofrö

Lungo d'Inverno, ekofrö

Blue Green Winter, ekofrö

Blue Green Winter, ekofrö

Bleu de Solaise, ekofrö

Bleu de Solaise, ekofrö

St. Victor, ekofrö

St. Victor, ekofrö