Gul och Röd Lök

     Allium cepa
Lökväxterna eller Backlöksväxterna är numera en egen familj, Alliaceae och tillhör inte längre familjen Liljeväxter, Liliaceae. De arter vi odlar som matlök är av släktet Allium (starkt luktande).
Löken var en av de första kulturväxterna och tog steget från vildväxande till odlad omkring 3000 f.Kr. Den anses ha sin ursprungliga hemvist i centrala Asien och har länge varit en av de viktigaste grödorna i stora delar av världen. Det var i det forntida Egypten som de milda matlökarna vi är vana vid, utvecklades.
I Norden började lök odlas allmänt först under medeltiden och fick snart stor betydelse som mat, krydda och medicin.
Lök trivs bäst i ett soligt, varmt och luftigt läge på en mullrik, sandblandad jord. Den klarar torka bra, men ger större skörd om den vattnas under utdragna torrperioder. Det förhindrar också att löken slutar växa och börjar mogna för tidigt.
Gödsla med kompost eller naturgödsel, helst året innan. Men inte för kraftigt. Lök behöver framför allt kalium för att mogna. Överskott av kväve ger stor blast, senare mognad och sämre hållbarhet.
För att undvika jordbundna smittosjukdomar och en del insekter, ska man inte odla lök oftare än vart 4-6:e år på samma ställe. Bespruta jord och småplantor med algextrakt eller fräkenspad i förebyggande syfte. Normalt klarar sig frösådd lök bättre än sättlök och risken för mögelangrepp un-der lagringen är också mindre.
Var noga med ogräsbekämpningen. Lök har svårt att utvecklas bra om den får konkurrens. Men hacka grunt, för många rötter ligger ytligt. Vid direktsådd på friland, då löken tar 2-3 veckor på sig för att gro, blir ogräset snabbt ett problem. Att bränna med gasollåga i raden strax innan spirningen, är det lättaste sättet att bli av med ogräset.
Samodling gör det svårare för insekterna att hitta löken. All sorts lök trivs ihop med morot, sallat, tomat, kålfamiljen, jordgubbar och många fler. Men inte tillsammans bönor och ärter. Även att strö algomin, kalk, träaska eller stenmjöl upprepade gånger i raden och att duscha med nässelvatten eller renfane- och rabarberbladsté, hjälper löken mot i synnerhet lökflugan.

SÅDD: Så de svarta fröna ca 1 cm djupt i mars - april, inomhus eller i drivbänk. Håll god värme under groningen, gärna 20 - 25°C. När plantorna kommit upp ska de stå ljust, luftigt och svalt. I synnerhet de sista veckorna innan utplantering är det viktigt att temperaturen inte är för hög (max 15°C). Annars kan löken börja svälla i förtid, i tron att det är full sommar.
Plantorna blir stadigare om man, under förkultiveringen, klipper bladen då och då till en höjd på ca. 6 cm. Klippet går bra att äta som gräslök. Plantera ut på friland så snart jorden blivit lite uppvärmd och frostrisken är över. Sätt löken grunt och fast.
Lök har lång utvecklingstid och kan bara sås direkt på friland i södra delarna av landet. Så 40-60 frön/sträckmeter. Vid sättlöksodling sås 4-500 frön/sträckmeter i ett 10 cm brett band.

AVSTÅND: Under förkultiveringen 2-5 cm inbördes avstånd. På friland hålls ca. 10 cm mellan plantorna och 25-50 cm mellan raderna. Vid sättlöksodling är 250-300 plantor/meter lagom.

SKÖRD: Skörda löken vid torrväder. Så snart blasten på 1/4 av lökarna börjat vissna, torka och lägga sig, bryt då ner den på resten av löken. Tag upp dem efter några dagar och om vädret är torrt och milt kan löken få ligga kvar på marken ca. en vecka och torka. Men säkrast är att placera den under tak på ett luftigt och torrt ställe. Bäst hållbarhet får man om löken varmluftstorkas (30°C) i en vecka innan den putsas och förvaras i ett torrt och svalt men frostfritt utrymme.
Sättlök skördas när den blivit 1,5-2 cm i diameter. Oftast i augusti. Blasten bryts ner och löken får torka som vanlig lök. Kan man förvara sättlöken luftigt och torrt vid 30°C hela vintern, är risken för stocklöpningar och mögelangrepp liten. Går inte det, så hjälper en dag i 40°C direkt innan plantering en del. Välj inte de stora lökarna i första hand. Ju större sättlök, desto flera stocklöpningar.

FRÖ: 1g innehåller 200-300 frön. En portion ger 75-100 bra plantor för utplantering och räcker till att så några meter direkt på friland. För 100 sträckmeter behövs 20-30g.

Fröodling Lök
Sturon, ekofrö

Sturon, ekofrö

Rijnsburger Bajosta, ekofrö

Rijnsburger Bajosta, ekofrö

Giant Stuttgart, ekofrö

Giant Stuttgart, ekofrö

Ailsa Craig, ekofrö

Ailsa Craig, ekofrö

Keravel, ekofrö

Keravel, ekofrö

Musona, ekofrö

Musona, ekofrö

Long Red Florence, ekofrö

Long Red Florence, ekofrö

Red Baron, ekofrö

Red Baron, ekofrö