Kålrot

     Brassica napus var. napobrassica
Kålroten, som kallas "™swede"™ -svensk- i en stor del av världen, är egentligen inte en svensk rotfrukt. Men den växer bra här och odlades mycket här i Sverige under 1700- och 1800-talen, som näringsrik föda både till människor och djur.
Från början kommer den ifrån Schweiz. En förutseende botanist, Gaspard Bauhin, gjorde serier av korsningar mellan majrova och andra kålarter och lyckades hitta kålrotens kombination. Norra Europa visade sig snabbt vara den nya rotens rätta miljö. En del forskare hävdar däremot att kålroten är en vild korsning eller mutation och härstammar från europeiska Ryssland.
Nu för tiden har den tyvärr tappat mycket av sin status och trängs undan av "™finare"™ grönsaker. Den gamla rovan (B. rapa) är en annan art än kålroten.
Kålroten är mycket härdig och förnöjsam och kan odlas på de flesta jordar, där tillgången på kalium, fosfor och vatten är god. Gödsla med naturgödsel, kompost eller gröngödsel, men inte för kraftigt. Bladmassan kan lätt bli överväldigande. Mjuka bruna partier inuti roten tyder på borbrist. Se vidare under Odla kålväxter för råd om samplantering, angrepp, frö osv.
\"\"
SÅDD: Så ca. 1 cm djupt på friland så snart jorden blivit lite uppvärmd. Om risken för kålfluge-angrepp är stor, vänta med sådden till senare hälften av juni. Då har flugan oftast svärmat av sig en hel del och redan gjort sin största skada.
Ska rötterna lagras sår man också något senare. Kålrot kan även förkultiveras i drivbänk eller inomhus för en extra tidig skörd. Se under vitkål.

AVSTÅND: Håll 15-20 cm mellan plantorna och 40-50 cm mellan raderna.

SKÖRD: Skörda kålrötterna hela sommaren från det att de är några cm i diameter. Rötterna för vinterlagring tas upp sent på hösten. Men låt dem tina upp ordentligt innan skörden om det varit nattfrost. Spara någon cm av blasten och lägg rötterna i säckar på ett svalt och fuktigt ställe.

FRÖ: 1g innehåller 300-500 frön. En portion sår 10-15 meter. Till 100 sträckmeter behövs 15-20g. Vid förkultivering ger 8g ca. 1000 plantor.

Fröodling Kålrot
Lomonde, ekofrö

Lomonde, ekofrö

Krasnoselskaja, ekofrö

Krasnoselskaja, ekofrö

Wilhelmsburger, ekofrö.

Wilhelmsburger, ekofrö.