Salladskål

     Brassica rapa var. pekinensis
Denna kål med kinesiskt ursprung är en av Asiens viktigaste köksväxter och har odlats där i många tusen år. Till västerlandet kom den sent, först en bra bit in på 1800-talet. Och med de nya, framför allt japanska hybriderna, odlas den nu allmänt över hela Europa och Amerika.
Salladskål, eller kinesisk kål, bildar inga hårt knutna huvuden likt vitkål, utan en cylindrisk, tätt samlad bladrosett. Bladen, som är ljus- till mörkgröna med en bred vit mittnerv, är saftiga och spröda och mer eller mindre buckliga.
Jorden bör vara mullhaltig, inte för styv, och nä-ringsrik. Salladskål växer fort, men går ofta i blom om småplantorna får lång dag eller utsätts för låga och ojämna temperaturer. Dessutom har den ett känsligt rotsystem. Så hacka grunt och så i separata krukor vid förkultivering. Skadar man rötterna, går den lätt i blom.
Salladskål vill växa utan avbrott, behöver mycket vatten och får aldrig torka ut. Den är också känslig för klumprotsjuka. så var noga med växtföljden. Många insekter och andra djur är så förtjusta i den, att den används också som fångstgröda. Se vidare under Odla kålväxter för ytterligare råd om odling, samplantering och bekämpning.

SÅDD: Traditionellt sås salladskål, 1 cm djupt, direkt på friland omkring mitten av juli. Trots en så sen sådd hinner de tidiga sorterna normalt bli färdiga även i norra Sverige. Men med nya, trögblommande sorter går det att så betydligt tidigare bara jorden blivit uppvärmd. Men skulle försommaren bli ovanligt kall, ökar risken för blomning.
Vid tidig plantuppdragning måste temperaturen ligga kring 20°C i ca. tre veckor efter groningen, som går bäst vid 22°C. Därefter sänker man tem-peraturen successivt innan utplanteringen. Allt för att minska risken för blomning.

AVSTÅND: Mellan plantorna bör det vara ett avstånd på 30-40 cm och mellan raderna 40-50 cm.

SKÖRD: Salladskål kan stå kvar på växtplatsen långt in på hösten och tål flera frostnätter. Den skördas när huvudet blivit något fast och används oftast rå. Kål, som ska förvaras längre, bör inte ut-sättas för hård frost. Den putsas, rullas in i tidningspapper eller plast och kan lagras ett par månader vid 0-1°C med en rel. fuktighet på 95 %.

FRÖ: 1g är 300-350 frön. En portion sår 7-10 meter på friland eller ger 50-100 plantor vid förkultivering. Till 100 sträckmeter behövs ca. 7g, vilket ger omkring 1000 plant vid förkultivering.

Fröodling Salladskål
Granaat, ekofrö

Granaat, ekofrö