FRÖODLING SALLADSKÅL
Salladskålen tillhör inte samma art som de flesta andra kålvarianterna och korsar sig därför inte med dem. Däremot med majrovor och pak choi. Ett avstånd på minst 500 meter behövs till andra blommande Brassica rapa-sorter för att förhindra oönskade korsningar.

Två metoder kan användas för att få frö av salladskålen. Riktigt tidig sådd (januari-februari) i växthus för senare utplantering ger plantor som går i blom fram på försommaren och moget frö två månader senare. Tyvärr gynnar den här metoden anlag för tidig blomning, även om man väljer att ta frö från de plantor som går i blom sist. Det andra sättet, som bättre gynnar de anlag vi vill föra vidare, är att övervintra fina, fasta exemplar, jordslagna i källare eller frostfritt växthus, för utplantering på våren. Svårigheten är att klara lagringen. Salladskål håller sig sällan mer än 2-3 månader, vilket är för kort tid i större delen av landet.

Läs mer om fröskörd under Fröodling kålväxter.