FRÖODLING BROCCOLI
Broccoli går lätt i blom om den inte skördas i tid, men det tar ganska lång tid innan fröet är moget. Den fröodlas därför både som ett- och tvåårig.  

Höstsådda småplantor övervintras frostfritt och planteras ut på våren när den värsta frostrisken är över. Tillämpas vårsådd måste den ske tidigt, helst i jan.-febr., i växthus eller varmbänkar. Plantorna sätts ut med minst 50 cm avstånd och gallras innan de börjar blomma. Spara sorttypiska, friska plantor som blommar sent och har ett väl samlat huvud.

Läs mer om fröodlingen under Fröodling kålväxter.