Fröodling Blomkål

Blomkål kräver en lång säsong. Höstsådda småplantor övervintras frostfritt i varmbänkar eller växthus och planteras ut när frostrisken är över. Växthussådd i jan.-febr.  kan lyckas i söder om hösten är lång. Sortera bort plantor som inte är typiska för sorten. Och även plantor med genomväxta eller ludna huvuden. Blomkål tillhör Brassica oleracea och korsar sig med annan kål. Se mera under Odla kålväxter.