Aster

Callistephus chinensis

När många andra blommor börjat vissna utgör astern en fin färgklick i höstrabatten. Den är också en bra snittblomma.

Princess, ekofrö

Enkel, aster, ekofrö