Mynta

     Mentha spicata/viridis och M. piperita
Myntorna tillhör den kransblommiga familjen, Lamiaceae. De hybridiserar flitigt med varandra, så rena frön är nästan omöjligt att finna. Det lär finnas över 600 varianter. S.k. "™äkta"™ pepparmynta kan bara förökas vegetativt med rotsticklingar och avläggare. Men vi erbjuder de frön som finns på marknaden och låter var och en själv avgöra om doften och smaken är den rätta.
Deras ursprung är spritt över Europa och norra Afrika. De är och har länge varit mycket betydelsefulla som smaksättare och läkemedel.
Myntorna är fleråriga och sprider sig med rotutlöpare. De växer helst i en väldränerad, fuktig, kalkhaltig och näringsrik jord i halvskugga, men klarar sig också torrt och magert i full sol.
De blir kring 40-50 cm. höga och blommar med rosa-lila blommor. Deras starka doft förvillar många insekter och kan hjälpa åtråvärda grönsaker mot angrepp.

SÅDD: De sås mycket grunt inomhus 6-8 veckor innan utplantering när frostrisken är över. Plantavstånd 20-30 cm.

FRÖ: 1g är ca. 12000 frön. En portion räcker till flera hundra plantor.
Pepparmynta, ekofrö

Pepparmynta, ekofrö