Vallmo - fleråriga

     Papaver
Vallmofamiljen med över 100 arter har sitt ursprung i Europa och Asien. Det är välkända och lättodlade växter. Kort, men vacker blomning och med en fröställning som kan torkas. Självsår sig lätt. Trivs bäst i en genomsläpplig, god jord.

SÅDD: De fleråriga sås mycket grunt i kallbänk i april-juni eller direkt på växtplatsen i juli-sept. och skyddas gärna med täckmaterial för en säkrare övervintring i norr.

FRÖ: 1g är 5000-9000 frön.
Jättevallmo Scarlet

Jättevallmo Scarlet

Beauty of Livermere, ekofrö

Beauty of Livermere, ekofrö

Sibirisk el. Islandsvallmo, ekofrö

Sibirisk el. Islandsvallmo, ekofrö