Broccolo

     Brassica oleracea var. italica/cymosa
Broccolon är en mycket vanlig grönsak i norra Italien, där den odlats i århundraden. Närmast kan den liknas vid en broccoliplanta med ett koniskt, pagodliknande, gulgrönt blomkålshuvud där blomknopparna sitter i spiraler. Men den överträffar båda i smak. Ibland förekommer en rödviolett färgton på huvudena, som dock inte påverkar smaken. Broccolon odlas som broccoli. Se också under Odla kålväxter för odlingsråd.
Natalino Romanesco , ekofrö

Natalino Romanesco , ekofrö

Romanesco, ekofrö

Romanesco, ekofrö