Danmark - Finland - Norge - outside Scandinavia


Införselbestämmelser

Det är inga problem att få fröer från oss direkt hem i brevlådan. Men vill du ha större mängder, bör du ta kontakt med myndigheterna i ditt land.

Alla beställningar från utlandet betalas med bankkort (VISA, Mastercard etc.)

Danmark:
Inga begränsningar. Plantedirektoratet. Tel. 42-883366. 

Finland: Inga begränsningar. Frökontrollanstalten. Tel. 0-1352611.  

Norge: Från och med 1 januari 2020 tillämpas det nya tullregler för import till Norge. Gränsen för förtullning sänks till 0 NOK, vilket innebär att alla försändelser vi skickar till Norge, oavsett storlek, måste förtullas. Tidigare har du fått föra in varor för 350 NOK utan att förtulla, men detta gäller alltså inte längre.

Som privatperson får man fritt föra in 50 fröpåsar vid varje tillfälle, men högst 2 st av varje sort. En fröpåse får innehålla 100 g om det är stora frön, som bönor, ärter, majs och 30 g om det är mindre frö, som till exempel morot och sallat. Vill du ha en större mängd frö är det säkrast att höra med Mattilsynet, www.mattilsynet.no. Tel.22400000. Det går att få importtillåtelse för större sändningar.

Vi skickar inte paket till Norge på grund av de svåra införselbestämmelserna när det gäller frö. Vi skickar endast brev upp till 2 kg.

På grund av ökade krav kring tulldokument från och med januari 2019 är vi tvungna att lägga på en administrativ kostnad på frakten vid varje försändelse utanför EU.

Försändelserna till Norge skickas alltid med svensk moms avdragen. 

Vi vill också uppmärksamma norska kunder på att beställa fröer i god tid då förtullningen i Norge kan ta lång tid. Tyvärr kan vi inte utfärda sundhetscertifikat och beställningar som kräver det sker därför på egen risk.

Island, Åland:
Inga begränsningar. Hör med respektive tull angående moms på fröimport. Vi drar av svensk moms. 

På grund av ökade krav kring tulldokument från och med januari 2019 är vi tvungna att lägga på en administrativ kostnad på frakten vid varje försändelse utanför EU.

Outside Scandinavia: There is normally no problem ordering seeds from us and get them delivered by post within EU. If you are ordering from outside the EU you better contact the agricultural authorities in your country to find out about the custom regulations when importing seeds.
You can pay for the seeds by using your normal credit card.

UK: Due to new regulations after Brexit, we’re currently not shipping orders to the UK. Hopefully, we’ll be able to offer this service again soon.