Värna det fria fröet – gör din röst hörd i EU!


Just nu arbetar EU med att se över lagstiftningen om utsäde och växtförökningsmaterial. I samband med detta kan alla EU:s medborgare vara med och ge sina synpunkter i en enkät. Vi vill uppmana alla att göra sin röst hörd och framföra sina åsikter gällande att främja ekologisk odling, kulturarvssorter och det fria fröet.

Ju fler vi är som visar att vi bryr oss om mångfalden i våra trädgårdsland, desto större chans att politikerna väger in det i sina beslut. 

Enkäten är öppen till och den 27 mars. För dig som vill veta mer rekommenderar vi gräsrotsinitiativet “Ska annorlunda grönsaker få odlas?” på Facebook. Där finns en introducerande och guidande text om enkäten, och där finns också möjligheten att diskutera enkätfrågorna med andra. De är nämligen ganska svårtolkade och man kan behöva tänka till både en och två gånger innan man svarar.

Klicka här för att komma till enkäten.

Redan idag bestämmer EU vilka fröer som får finnas i handeln. Nu kan vi vara med och påverka vilka sorter som kommer att finnas tillgängliga imorgon. Det handlar om vår mat, vår framtid och i slutändan om vår överlevnad. 

Fritt fram för fria fröer!