FRÖODLING KÅLROT: Kålroten är tvåårig och kan korsa sig med vild åkerkål, rovor och raps, förutom andra kålrotsorter. Även vanliga majrovor kan ibland blanda sig med kålroten, trots att de tillhör olika arter. Men den korsar sig inte med någon av de många Brassica oleracea-varianterna.

Den är lätt att fröodla. Välj ut några friska, minst 5-10 st., sorttypiska rötter som klarat lagringen i källaren bra. (De måste ha skördats med 2-3 cm blast kvar.) Plantera ut dem med tillväxtpunkten i jordytan, på 40-50 cm. avstånd. Det går också att övervintra halvvuxna rötter direkt på friland på ett väldränerat ställe. De täcks med hö, halm eller löv när kylan sätter in på allvar och gallras på våren.

Under försommaren tas alla avvikande plantor bort. Bl.a. de med citrongula blommor istället för blekgula och sådana med avvikande bladformer. Detta tyder på tidigare korsningar med åkerkål eller rovor.