FRÖODLING SOMMARSQUASH OCH PUMPA
Se under Fröodling gurka.

Sommarsquash, liksom pumpa, som tillhör arten Cucurbita pepo, kan i sällsynta fall korsa sig med C. mixta och C. moschata. Det är oftast inget problem då dessa båda arter knappast går att odla hos oss. De kräver en betydligt längre och varmare växtsäsong för att hinna mogna. Undantagen är sorterna Tromboncino och Butternut, C. moschata, som kan hinna mogna under skydd eller i växthus.

Bra squashfrö behåller sin grobarhet i 4-6 år.