FRÖODLING DILL
Dillen är ettårig och det är lätt att odla dillfrön. Men olika sorter måste skiljas åt ordentligt. Det är insekter som sköter om pollineringen, så olika sorter måste vara skilda med minst 500 meter. För helt rent utsäde krävs det dubbla.

Så tidigt, gallra till 10 cm. och sköt om dillen som vanligt. Fröet blir brunt då det mognar. Det mognar ojämnt, så skörda det helst i omgångar. Klipp av de mogna flockarna. Men var försiktig, fröet lossnar lätt. Eftertorka inomhus och gnid av fröerna för hand eller tröska med slaga om det är större mängder. Plocka, sålla och vanna bort skräpet.

Riktigt fullmoget, välutvecklat frö behåller bra grobarhet i 2-3 år.