FRÖODLING PALSTERNACKA: Palsternackan kan övervintras på samma sätt som morot eller får övervintra i landet. Den är också tvåårig och sorterna korsar sig med varandra, liksom med den vilda palsternackan, som ibland finns längs vägarna. För helt sortrent frö krävs ett avstånd på minst 500 meter till andra blommande palsternackor.

Skörda rötterna som vanligt på hösten eller tidigt på våren. Välj ut minst 10-15 fina, sorttypiska, friska, ogrenade rötter och plantera om dem på 40 cm avstånd. Plantorna blir kring 150 cm höga, men klarar sig normalt utan stöd.

Fröna mognar och skördas som hos morot. Är man försiktig vid rensningen, blir det knappast något skräp alls.

Palsternacksfröet tappar snabbt sin grobarhet, så helst bör det odlas nytt varje år.

Tillbaka