Spenat

   Spinaca oleracea
Den blev mycket populär och odlades runt risfälten i stor omfattning. Men det dröjde ytterligare 400 år innan morerna tog spenaten till Europa via Spanien. Där kom den att kallas "™prinsen bland grönsaker"™. I norra Europa dyker den inte upp förrän på 1300-talet.
Spenaten är mycket vitamin- och mineralrik, tålig och snabbväxande. Den går att odla på de flesta jordar, men föredrar lätt, mullrik, fuktighetshållande och relativt kalkrik jord. För högt pH-värde, över 7,5, ökar risken för manganbrist. Gödsla inte spenaten med för mycket kvävehaltiga gödselmedel. Kvävet kan omvandlas till det skadliga ämnet nitrit i bladen.
Låt den inte lida av torka. Går lätt i blom då.
Spenat angrips ibland av bladlöss eller betflugor, som kan sprida virus. Bekämpa dem med upprepade besprutningar av renfane-, malörts- eller vitlöksté. Eller vid starka angrepp: pyrethrum eller rotenon. Spenatbladmögel kan göra stor skada vid varmt och fuktigt väder. Det förebyggs genom algextrakt- och fräkenspadsduschar.
Odla gärna spenat i närheten av buskbönor, rädisor och jordgubbar.

SÅDD: Sådd på friland, ca. 2 cm djupt, så snart jorden reder sig kan ge en extra tidig skörd. Under maj-juli går spenaten lät i blom på grund av de långa ljusa dagarna. Så därför i omgångar för från juli till sensommar för bästa skörd. Det kan också lyckas att så spenat i september, låta den övervintra och sedan skörda på våren och försommaren. Så spenatfröna glest.

AVSTÅND: Står plantorna tätt gallras de till 10-20 cm. Radavståndet bör vara 40-50 cm.

SKÖRD: Plocka de nedersta och största bladen först. Spenat används helst färsk, men går också bra att frysa efter förvällning eller att torka.

FRÖ: 1g innehåller 80-120 frön. I en portion är det tillräckligt med frö för att så 10 meter. Till 100 sträckmeter behövs ca. 50g. Vid bredsådd för gröngödsling och åtgår 100-200g till 100 m2.
Matador, ekofrö
Mycket välkänd spenat med svagt savoybuckliga, breda, pilformade blad med trubbig spets. Medelgröna till mörkgröna blad på kraftiga plantor. Kan odlas året runt och är sen att gå i blom, men ger bäst ...

» Mer info    » Tillbaka till toppen

Antal:

Bloomsdale Long Standing, ekofrö
En trögblommande variant från Fedco i USA. Det är en gammal (1925) och mycket välkänd sort med stora, mörkgröna, lite buckliga, köttiga blad. Växtsättet är något upprätt, vilket håller fler blad fria ...

» Mer info    » Tillbaka till toppen

Antal: